Werkgever

Voor u als werkgever is het belangrijk dat het goed gaat met uw medewerker.
U en uw medewerker hebben een gemeenschappelijk doel:
met plezier, voldoening en motivatie aan het werk zijn.

Werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Werk biedt sociale contacten en geeft structuur.
Het is voor alle partijen het prettigst als arbeidsverzuim voorkomen kan worden.
De reden dat iemand uitvalt, hangt veelal met meer factoren samen dan het werk op zich.
Vaak liggen blokkerende emoties en nare, onverwerkte ervaringen ten grondslag aan het niet meer durven of kunnen nemen van de drempel naar werk. Bij mensen die met uitval in werk geconfronteerd worden, ontstaat vaak een ongekend gevoel van falen. 

Hoe zorgt u ervoor dat bij psychisch verzuim en werkstress een medewerker weer met energie, plezier en motivatie aan het werk gaat? Of, wat kan u doen als blijkt dat een medewerker thuis zit omdat hij of zij en de organisatie niet meer bij elkaar passen?
Niets doen of pushen kan weerstand bij de werknemer oproepen en verzuim verlengen. Een optie is om uw medewerker naar Serum te verwijzen.

Sinds 1998 ondersteunen wij bedrijven en organisaties succesvol met werkgeverstrajecten waarin verzuimbegeleiding en behandeling gecombineerd worden.

Op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Arbeidsgerelateerde Zorg beschikken wij over actuele kennis, methodieken en praktische vaardigheden. We hebben inzicht in en een rijke ervaring met verzuimpreventie, de oorzaken van arbeidsverzuim en begeleiding in en naar werkhervatting. 
We streven naar kwaliteit. Om up-to-date en gekwalificeerd te blijven in ons vakgebied, scholen wij ons jaarlijks bij.
U mag rekenen op actuele kennis van de interventies die wij in therapie en begeleiding gebruiken.

ONZE VISIE
Onze opvatting is dat de cliënt expert is op het gebied van de eigen gevoelens, gedachten en gedrag.
Het goed leren herkennen, begrijpen en bijsturen hiervan is gemakkelijker met onze hulp, coaching of therapie.
We hebben oog en oor voor psychische klachten maar richten de focus vooral op krachten en mogelijkheden van de medewerker. Wij leren de medewerker anders kijken naar en omgaan met emotionele blokkades en psychische klachten zodat de medewerker weer veerkracht ervaart en letterlijk (weer) in beweging komt. 

Als werk werkt, is iemand sneller beter, weten wij uit onze jarenlange ervaring.
En daarom krijgt terugkeer naar werk ruim aandacht gedurende de behandeling.
Van belang is dat er een goede balans gevonden wordt tussen enerzijds de psychische klachten waar de werknemer mee loopt en anderzijds de mogelijkheden die er op het werk (kunnen) zijn. 

COMBINATIETRAJECT VERZUIMBEGELEIDING & BEHANDELING
Bij ziekteverzuim lopen de kosten al gauw hoog op.
De kosten voor verzuimbegeleiding in combinatie met behandeling zijn bij één week korter ziekteverzuim al terugverdiend.

Direct ingrijpen na ziekmelding op grond van psychische klachten heeft baat. 
Uw winst als werkgever valt te halen uit het feit dat onmiddellijk na ziekmelding van een medewerker verzuimbegeleiding en behandeling bij ons gecombineerd worden.

De belangrijkste punten op een rij:

 • Wij streven ernaar dat er binnen drie dagen na aanmelding een afspraak met de medewerker gemaakt wordt.
 • Na aanmelding kan er meteen met behandeling gestart worden.
 • Ons werkgebied reikt van Maastricht tot en met Eindhoven.
 • Indien wenselijk komen we bij de cliënt thuis of op de werklocatie.
 • Voor een bijeenkomst met een gesprekstijd van 1 uur + 1 kwartier rekenen wij €95 op locatie Maastricht.
 • De werknemer heeft de regie over het herstelproces en de werkhervatting.
 • De gewenste rol van u als werkgever tijdens de werkhervatting is ondersteunend en samenwerkend met bedrijfsarts, medewerker en onze behandelaar in bepaling van de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker.
 • Onze rol is het helpen structureren, verhelderen, ondersteunen, coachen en eventueel bemiddelen in het verzuimbegeleidingsproces en het realiseren van een effectieve psychologische behandeling voor de medewerker.
 • Met de bedrijfsarts vindt binnen twee weken afstemming plaats middels een rapportage over de intake en het behandelplan of middels telefonisch contact.
 • Voor alle schriftelijke verslaglegging zoals intakerapport, behandelplan, voortgangsrapport, eindrapport, en telefonische contacten vragen wij altijd eerst de goedkeuring van de medewerker/onze cliënt.
 • In geval van telefonisch contact met de werkgever gaat de voorkeur uit naar aanwezigheid van de medewerker bij het telefoongesprek. Dit laten we uiteraard aan onze gesprekspartner weten.
 • Met de werknemer en het bedrijf wordt er in afstemming, zo snel als mogelijk, gewerkt aan een re-integratieplan.
 • ‚ÄčAls de medewerker daarmee instemt, is een driegesprek tussen de medewerker, werkgever en onze psycholoog mogelijk. Dit gesprek is niet ter bespreking van het medisch dossier maar uitsluitend ter bevordering van het herstel en het arbeidsreïntegratieproces. Het is een praktisch en inzichtgevend gesprek waarin de mogelijkheden besproken kunnen worden. Eventueel kan met dit gesprek een werkhervattingsplan uitgewerkt worden.
 • We informeren de werkgever/casemanager gedurende de verzuimbegeleiding over de werkwijze van Serum, de voortgang zoals de frequentie in behandelafspraken, de afspraken met betrekking tot werkhervatting.
  Belangrijk om te weten is dat als er informatie door Serum verstrekt wordt of door de werkgever wordt opgevraagd, dit praktische informatie over het arbeidsre-integratieproces betreft en géén medische informatie. 
 • Als blijkt dat een medewerker, onverhoopt, bij ons niet op de juiste plek is maar toch psychologische hulp nodig heeft, dan dragen wij er zorg voor dat de medewerker, indien wenselijk, doorverwezen wordt.

RAPPORTEN
Onze begeleiding wordt voor u als werkgever, voor de medewerker en de bedrijfsarts inzichtelijker door de mogelijkheid van rapportage.
Uiteraard wordt alleen een rapport opgemaakt en pas verstuurd na de goedkeuring van de medewerker.  
De rapporten kunnen zijn een :

 • intakerapport,
 • behandelrapport,
 • evaluatierapport of huidige-stand-van-zaken-rapport,
 • eindrapport.

BEHANDELING
Ons streven is kortdurend en oplossingsgericht behandelen.
We werken doelgericht en resultaatgericht.
Wij reiken met onze behandeling zowel preventief als curatief de meest passende hulpverlening aan. 

PREVENTIEF KORTDUREND BEHANDELEN
Kortdurende behandeling kunnen wij het beste garanderen wanneer het om preventie gaat.
Behandeling is dan ter voorkoming van arbeidsverzuim.
Te denken valt aan een medewerker die met vage klachten van bijvoorbeeld stress loopt,
zonder dat zelf nog goed in de gaten te hebben, zonder dat dit direct opgemerkt wordt of
zonder dat er iets mee gedaan wordt.
Er worden af en toe signalen gegeven van overbelasting, vermoeidheid, tegenzin, gebrek aan motivatie.
Daar blijft het dan bij. Hier bestaat een risico op uitval en ziekteverzuim.
De herstelprognose is voor deze medewerker goed.

Met onze oplossingsgerichte aanpak en een aantal van maximaal 8 consulten mag verwacht worden dat wij uw medewerker weer goed in balans helpen en het risico op arbeidsverzuim op nul komt.

CURATIEF BEHANDELEN
Curatieve behandeltrajecten worden ingezet wanneer er sprake is van arbeidsverzuim vanwege psychische klachten.
De behandeling is intenser en dynamischer van aard dan wanneer het gaat om preventie.
Ons streven is kortdurend en oplossingsgericht behandelen maar in praktijk blijkt dat het maximum van 8 consulten dat we bij preventie kunnen hanteren, vaker wordt overschreden omdat voor deze klachten nu eenmaal meer tijd nodig is om te herstellen en om andere gedragspatronen te leren ontwikkelen.

Te denken valt aan een medewerker waarbij sprake is van matige tot ernstige klachten zoals chronische stress, overspanning, depressie, burnout of een aanpassingsstoornis.
Zodra er een start gemaakt kan worden met het proces van werkhervatting dan betrekken we de actuele werkervaringen in de begeleiding ter voorkoming van terugval en zich herhalend ziekteverzuim.

PSYCHOLOGISCHE ZORG BIJ ONTSLAG
Ontslag of dreigend ontslag is voor veel medewerkers een shockervaring. 
Als bedrijf wilt u uw mensen graag ondersteunen, vast en zeker als er sprake is van ontslag.
Wij zorgen voor de juiste begeleiding zodat de medewerker die met ontslag te maken krijgt, niet in een gat valt of blijft lopen met een deuk in het zelfvertrouwen. De medewerker steun, nieuw perspectief bieden en tot actie aanzetten, is waar we goed in zijn.   

AANMELDEN
U mag ons vrijblijvend mailen, bellen of een persoonlijk gesprek plannen wanneer u kennis met Serum wenst te maken,
iemand wilt doorverwijzen of vragen heeft.

Een medewerker aanmelden kan via contact.

Het kan zijn dat een medewerker zich op eigen initiatief bij ons aanmeldt voor psychologische hulp.
Indien de medewerker daarmee akkoord gaat, nemen we in het bijzijn van de medewerker telefonisch contact op met de werkgever of de leidinggevende om de aanmelding kenbaar te maken en met de vraag over financiering van de behandeling door de werkgever.

Een persoonlijk gesprek kan naar wens plaatsvinden op locatie van Serum, op de werkplek of bij de (zieke) medewerker thuis.

Ons werkgebied omvat heel Limburg en de regio Eindhoven. 

PRIVACY
Dat de privacy van de medewerker door ons gewaarborgd blijft, daar letten we goed op.
We respecteren de beroepsethiek van het NIP en het NVPA.
Ons privacyreglement stelt dat tijdens het gehele traject goedkeuring van de medewerker nodig is voor het eventueel delen van informatie met de werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts of een andere betrokken derde. Daar houden we ons aan.

KOSTEN
Investering in een verzuimbegeleidingstraject heeft u bij één week korter verzuim al vlug terugverdiend.

Werkgevers betalen per bijeenkomst met een
gesprekstijd van 1 uur + 1 kwartier €100 
indien op locatie bij Serum Maastricht.

Voor meer informatie zie Vergoedingen & Tarieven.

Bent u nieuwsgierig naar onze praktijkruimte? 
Neem dan een kijkje in ons fotoboek.

 • Vergoedingen & Tarieven

  Vergoedingen & Tarieven

  Serum staat als zorgverlener ingeschreven in het AGB-register. Dat betekent dat als je aanvullend verzekerd bent voor...

  Lees meer
 • Over ons

  Over ons

  Serum bestaat sinds 1998. Daar zijn we best trots op! Met veel plezier, motivatie, interesse en voldoening doen we al jarenlang...

  Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.