Privacyverklaring en klachtenregeling

Privacyreglement

Dit is de privacyverklaring en de klachtenregeling van Serum v.o.f. gevestigd aan de Pandectendonk 18, 6218HB in Maastricht. KvK-inschrijfnummer 14062192.  Btw nummer NL812862685B01.

Wij vinden privacy belangrijk en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie worden door Serum v.o.f. als onderdeel van een dossier opgeslagen voor een periode van 20 jaar. Het verstrekken van informatie over jouw behandeling aan derden kan alleen met jouw schriftelijke toestemming. U heeft ten alle tijde het recht tot inzage van uw cliëntendossier. U heeft ten alle tijde het recht uw cliëntendossier te laten verwijderen. Hiervoor dient u een schriftelijke verklaring te ondertekenen. 

In onze praktijk houden wij ons aan de Beroepsethiek van het NIP, NVPA en NFG. Daarin staan allerlei regels waaraan wij ons dienen te houden en waar je ons op mag aanspreken. Deze beroepscode waarborgt dat je altijd correct behandeld wordt door de psycholoog en de therapeut en dat deze ook hun volledige deskundigheid inzetten om jou te helpen.

Serum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • een dossier aanleggen met aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen;
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens in het dossier;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • dat de behandelende therapeut als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • dat het papieren dossier altijd opgeborgen wordt in een afsluitbare kast;
 • dat mijn digitale dossier beveiligd is met een wachtwoord en de usb versleuteld is;
 • de opslag van persoonsgegevens in het contactformulier niet langer opslaan dan strikt noodzakelijk. Na afloop van behandeling worden de gegevens uit het contactformulier gewist; 
 • dat wij uw gegevens die u aanlevert via de site (door een email te sturen) alleen door ons kunnen worden ingezien, wij beheren onze site zelf;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelstellingen gebruikt worden:

 • bij een verwijzing naar een andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw toestemming;
 • voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn;
 • voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen;
 • communicatie over de opdracht;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • tevens kunnen wij uw gegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft, bijvoorbeeld in het geval van rapportage.

Inzage, aanpassing en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten aanpassen of te wissen.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres, woonplaats;
 • geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ' consult psychosociale therapie';
 • de kosten van het consult.

U heeft als cliënt de plicht om kennis te nemen van deze informatie omtrent privacywetgeving.

Niet tevreden?

Mocht het zo zijn dat je over onze dienstverlening niet tevreden bent of een klacht hebt, dan vragen wij je dit bespreekbaar te maken. We kunnen dan adequaat en naar tevredenheid van een ieder tot een goede oplossing komen. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met onze beroepsvereniging. De beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Onze praktijk is in het kader van WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de SCAG en camcoop

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

Serum v.o.f.
Pandectendonk 18
6218 HB Maastricht
06-1614443844
Of via  Mail ons veilig

 • Vergoedingen & Tarieven

  Vergoedingen & Tarieven

  Serum staat als zorgverlener ingeschreven in het AGB-register. Dat betekent dat als je aanvullend verzekerd bent voor...

  Lees meer
 • Over ons

  Over ons

  Serum bestaat sinds 1998. Daar zijn we best trots op! Met veel plezier, motivatie, interesse en voldoening doen we al jarenlang...

  Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.